Copyright © 2013-2014 Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.        www.novascon.pl         Polityka cookies                      Created by Skygroup.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000281519, posiadająca NIP: 5252394165, REGON: 140950606, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł.